Manieren om schone energie op te wekken

Mensen hechten steeds meer waarde aan schone energie. Het is dan ook niet vreemd dat de opkomst van groene energie de afgelopen jaren zo succesvol is geweest. Maar hoe wordt groene energie eigenlijk opgewekt? Dat kan namelijk op diverse manier gebeuren. In dit artikel lees je over enkele van deze manieren, te weten: windenergie, zonne-energie en energie die wordt opgewekt door gebruik te maken van waterkracht.

Windenergie

Wind is er altijd waardoor deze energiebron in principe onuitputtelijk is. Bovendien is de uitstoot van CO2 bij het gebruik van windenergie tientallen malen minder groot dan die van de traditionele manieren om stroom mee op te wekken, kortom, windenergie is schone energie. Echter, de aanleg van windmolenparken zorgt vaak voor veel onvrede van omwonenden.

Toch zijn windmolens de moeite waard. Er komt namelijk enkel een kleine hoeveelheid Co2 in het milieu terecht bij de bouw, het onderhoud en bij een eventuele afbraak in de toekomst.Naast de lage initiële co2-uitstoot, is het rendement van een windturbine erg hoog. Een windturbine levert bijna honderd maal zoveel energie op als dat de bouw van het apparaat kost!

De werking van windmolens

Wind zorgt ervoor dat de bladen van de windmolens gaan draaien. Dat is dan ook de reden waarom windmolens vaak in een open veld, vlak bij zee of zelfs in zee worden gebouwd. In de gondel zit een elektriciteitsgenerator, een as zorgt ervoor dat de beweging van de rotorbladen via de tandwielen wordt overgebracht op de generator.

Hoe meer wind er staat, hoe harder de rotorbladen van de windturbine draaien en hoe meer energie er wordt opgewekt. Dit is dan ook de reden waarom windmolens zo hoog zijn. Op grotere hoogte staat er meer wind, waardoor het rendement van de windturbine optimaal is.

Zonne-energie

Zonne-energie kan worden opgewekt door de inzet van zonnepanelen, maar ook door bijvoorbeeld gebruik te maken van zogenoemde zonneboilers. Beide methoden zorgen voor minimale milieubelasting, wat maakt dat zonne-energie een duurzame en schone energiebron is.

Hoe wordt zonne-energie opgewekt?

Meestal worden de zonnepanelen op het dak van woningen aangebracht om zo optimaal van het zonlicht gebruik te kunnen maken. Blauwe panelen zetten het opgevangen zonlicht om in energie.

Vaak zijn de panelen op het dak verbonden aan het elektriciteitsnet. De panelen leveren dan stroom aan het net wanneer de zonnepanelen meer elektriciteit opleveren dan dat je gebruikt. Op die manier wordt het rendement van de panelen zo goed mogelijk geoptimaliseerd.

Naast de blauwe zonnepanelen kan je de eerder genoemde zonneboilers in combinatie met zwarte panelen inzetten om het kraanwater te verwarmen. Ook de zwarte panelen worden vrijwel altijd op het dak bevestigd. Het voordeel van een zonneboiler is dat je naast het verwarmen van kraanwater er ook je woning mee kunt verwarmen.

De inzet van zonnepanelen en een zonneboiler is de moeite dus meer dan waard. Neem daarom eens vrijblijvend contact op met een bedrijf die dergelijke producten installeert en vraag naar de eventuele mogelijkheden voor jouw woning.

Overigens, onnodig energieverbruik verminderen is nog altijd het beste. Je kunt dit bijvoorbeeld doen door extra ramen op het zuiden in te laten bouwen. Je zult merken dat het veel langer licht is in je woning en je daardoor minder energie nodig hebt om je woning te verlichten.

De inzet van waterkracht voor het opwekken van energie

Nederland heeft vele rivieren en kan daardoor optimaal gebruik maken van waterkracht om energie op te wekken. Het stromende water zorgt ervoor dat energie op een schone manier kan worden opgewekt. Nadeel van deze methode om energie op te wekken, is dat stuwdammen bijvoorbeeld de natuur belemmeren. Denk aan bepaalde vissoorten die stroomafwaarts zwemmen en terecht komen in de waterturbines. Dit zorgt voor de nodige vissterfte.

Hoe wordt waterkracht gebruikt bij het opwekken van energie?

Vroeger werd waterkracht gebruikt om waterwielen in beweging te krijgen, op die manier werden de wieken van molens in beweging gebracht. Vandaag de dag zijn er de waterturbines die elektriciteit opwekken. Dergelijke turbines hebben een as, die gaat draaien door de stroming van het water. Deze as is vastgekoppeld aan een generator, waardoor er energie kan worden opgewekt wanneer de as begint te draaien.

Schone energie kan op meerdere manieren worden opgewekt. Hoewel sommige manieren, zoals bijvoorbeeld de inzet van waterturbines, ook bepaalde nadelen hebben is het rendement erg hoog. Bovendien kunnen nadelen zoals vissterfte verkleind worden, door bijvoorbeeld de turbines uit te zetten tijdens het trekseizoen van bepaalde vissoorten. In ieder geval zorgen de besproken methoden voor het opwekken van schone energie voor een aanzienlijke reductie van de CO2-uitstoot en daarmee kunnen ze een flinke bijdrage leveren op het gebied van duurzaamheid.